Podpisanie umowy wspierającej projekt ”Przebudowa ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego oraz ich skrzyżowania w m. Świdwin„

Podpisanie umowy wspierającej projekt ”Przebudowa ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego oraz ich skrzyżowania w m. Świdwin„ http://powiatswidwinski.pl/index.php/pl/2-uncategorised/512-podpisanie-umowy-wspierajacej-projekt-przebudowa-ulic-kombatantow-polskich-i-wojska-polskiego-oraz-ich-skrzyzowania-w-m-swidwin
28.12.2017 roku w Świdwinie została podpisana umowa dzięki której, realizowany już w przyszłym roku projekt: ”Przebudowa ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego oraz ich skrzyżowania w m. Świdwin„ uzyska wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Przy podpisaniu umowy obecni byli Członek Zarządu Województwa Ryszard Mićko, Starosta Świdwiński Mirosław Majka i Wicestarosta Świdwiński Zdzisław Pawelec. Projekt będzie wsparty przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WZ 2014-2020.

Planowane zadanie obejmuje przebudowę ulic powiatowych Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego w Świdwinie o łącznej długości 3,06 km
W ramach przebudowy projektuje się wykonanie następującego zakresu robót:
– budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC wraz z wykonaniem wpustów ulicznych w ciągu ulicy Kombatantów Polskich,
– wykonanie nowej nawierzchni ul. Kombatantów Polskich i drogi nr 1082Z do terenów przemysłowych przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną i usługi uciążliwe, położonych na obszarze gminy Świdwin w miejscowości Psary (2,6 km) o parametrach przewidzianych dla klasy G wraz z przebudową istniejących chodników i pasów zieleni,
– budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC wraz z wykonaniem wpustów ulicznych w ciągu ul. Wojska Polskiego,
– wykonanie nowej nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową istniejących chodników i pasów zieleni na odcinku od skrzyżowania z ul. Drawską do nowoprojektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Kombatantów Polskich (0,46 km) o parametrach przewidzianych dla klasy Z,
– na skrzyżowaniu ulic Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego wykonanie małego ronda o średnicy 12 - 14 m o trzech wlotach, wraz z wysepkami kanalizującymi ruch i azylami dla pieszych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego skrzyżowania,
– budowę zatoki autobusowej wraz z peronem oraz miejsca postojowe wzdłuż jezdni,
– wykonanie oznakowania poziomego,
– wymianę oznakowania pionowego.
Koszt drogowej inwestycji wyniesie ponad 7 mln zł. Prace trwać będą od kwietnia do października 2018 roku. Urząd Marszałkowski wesprze inwestycję funduszami unijnymi w wysokości prawie 3 mln zł. Ponadto Miasto Świdwin wesprze inwestycję kwotą 800 000 zł., a Gmina Świdwin kwotą 100 000 zł.
Projekt będzie realizowany w ramach 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 5.4. „Budowa i przebudowa dróg powiatowych”.

 

Remigiusz Warcholski
Podziel się:
Oceń:
 

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe