Krzysztof Ścibich Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Bydgoszcz 85-129
Poznańska 19 5A

Egzekucje z nieruchomości prowadzi komornik sądowy Krzysztof Ścibich. Jeśli po wysłaniu wezwania do spłacenia długu, wynikającego z wniosku wierzyciela do 2 tygodni nie będzie informacji ze strony dłużnika nieruchomość zostaje uznana za zajętą. Następnie, procedura egzekucyjna obejmuje wykonanie opisu nieruchomości, wraz z oszacowaniem jej wartości. Później wystosowane zostaje obwieszczenie o licytacji publicznej. Ostatnim etapem jest licytacja wraz z przybiciem. Każda licytacja jest publiczna i odbywa się pod nadzorem sędziego. Przetarg odbywa się ustnie, a kiedy znajduje się nabywca, następuje przybicie, kiedy to sędzie wydaje postanowienie na rzecz licytanta.