GdzieWyrzucicFiltrPL

Odpowiedzialne magazynowanie i wykorzystywanie odpadów jest dzisiaj jednym z najważniejszych wyzwań przed jakimi jesteśmy jako ludzkość. Rozsądnie więc staramy się nabywać i racjonalnie chcemy utylizować. Sam wybór kupna dzbanka czyszczącego do wody z kranu to już duży krok proekologiczny- ogranicza albowiem nabywanie wody w butelkach z syntetyku, a plastik to chyba największe ryzyko dla środowiska, w tym oceanów. Radzimy więc, co zrobić ze starymi filtrami z dzbanków.