Mediator rodzinny, biznesowy Warszawa

Co to takiego są mediacje ?

Mediacje to dobrowolna rozmowa prowadzona z udziałem neutralnej mediatorki zaakceptowanej przez strony. Mediacje w nurcie NVC (czyli Porozumienia bez Przemocy) są alternatywą nie tylko dla mediacji klasycznej lub sprawy sądowej. Prowadzę konsultacje indywidualne dla osób, które źle się czują w swojej sytuacji.

Spotkanie w Warszawie czasem może być niemożliwe. Wtedy decydujemy się na spotkania online. Dzięki temu możemy rozmawiać nawet wtedy, kiedy dzieli nas duża odległość. Zapraszam do kontaktu bezpośredniego. Jeśli nie odbieram telefonu proszę o wiadomość tekstową SMS.