Instytut - Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris realizuje badania naukowe nad kulturą prawną. Organizowane są spotkania dyskusyjne, sympozja i prelekcje dla grona akademickiego i eksperckiego. Podejmuje działania o charakterze promocji i ochrony prawa konstytucyjnego.