Centrum doskonalenia nauczycieli - RAZEM LEPIEJ

Centrum doskonalenia nauczycieli RAZEM LEPIEJ organizuje profesjonalne szkolenia dla rady pedagogicznej placówek edukacyjnych. Oferowane szkolenia mają na celu odpowiedź na bieżące potrzeby nauczycieli , a także uczniów. W ramach realizowanych kursów dostępne są:

  • szkolenia dla rad pedagogicznych online lub stacjonarne,
  • webinaria na konkretny temat,
  • kursy online,
  • kursy trenerskie i coachingowe.