TPA Poland Ceny Transferowe

Warszawa 01-208
Przyokopowa 33

Firma TPA Poland specjalizuje się w realizacji różnego rodzaju projektów, dotyczących zagadnień Transfer Pricing. Świadczy profesjonalne doradztwo biznesowe w zakresie szeroko pojętych cen transferowych, prowadzenia dokumentacji cen transakcyjnych i rzetelnego dokonywania transakcji wewnątrzgrupowych. TPA Poland to swoiste kompendium wiedzy pomagające w wyjaśnianiu zawiłości związanych z transakcjami między podmiotami powiązanymi. Z najwyższą jakością świadczy zintegrowane usługi dedykowane, dotyczące cen transferowych. Pracujący tu eksperci są autorami publikacji „Przewodnik po dokumentacji cen transferowych 2017”, która w przystępny sposób rozważa najnowsze regulacje związane z dokumentacją transakcji z podmiotami powiązanymi.​