Rolnictwo regeneratywne - Fundacja Terra Nostra

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra istnieje od 2019 roku, a jej nadrzędnym celem jest edukacja i wdrażanie do praktyki rolniczej Systemu Produkcji Biologizacyjnej. Jest to wyjątkowe podejście do produkcji rolnej gwarantujące produkowanie wysokiej jakości produktów żywnościowych przy sensownym korzystaniu z zasobów naturalnych i dbałości o biologię gleby.