Prawa Pacjenta - Portal dla Poszkodowanych

Na Portalu Prawa Pacjenta znajdziesz informacje, dotyczące uzyskiwania odszkodowań i zadośćuczynień za błędy medyczne.
Prowadzony przez prawników Ośrodek Pomocy Podszkodowanym od lat pomaga Pacjentom oraz ich bliskim w walce o sprawiedliwość.
Gdy zachodzi podejrzenie, że popełniono błąd w sztuce lekarskiej, winnych należy ukarać.

Oddaj swoją sprawę do bezpłatnej analizy https://prawapacjenta.org/

Zdjęcia (1)