Reklama

Telewizja rega.tv nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie rega.tv w związku z treścią emitowanej reklamy.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub reklamowany produkt – usługa są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich oraz uczucia religijne.

Zastrzegamy sobie także prawo do odmowy oraz do wstrzymania emisji reklam w rega.tv bez podania przyczyny, również w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z ideą, misją i przesłaniem rega.tv