Kurs doskonalący dla ratowników medycznych – czy jest obowiązkowy?

  • 23.04.2021, 13:00
  • Grupa Tipmedia
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych – czy jest obowiązkowy?
Nie ulega wątpliwości, że ratownik medyczny wykonuje bardzo odpowiedzialny zawód. Dlatego też musi odebrać odpowiednie wykształcenie. Nie bez powodu powstaje wiele kursów doskonalących oraz szkoleń, które oferują osobom pracującym w tej profesji utrwalenie wiedzy, a nawet dostęp do nowych informacji. Ten, kto planuje uczyć się w tym kierunku, musi wiedzieć, że edukacja ratownika medycznego nie kończy się po zdobyciu licencji. Dlaczego chcąc kontynuować pracę, należy zapisać się na kurs doskonalący dla ratowników medycznych i jak często należy takie szkolenie powtarzać? Odpowiedź na te pytania znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych – co mówi prawo?

Prawo dość jasno określa, że ratownik medyczny ma obowiązek doskonalić swoją wiedzę zawodową, co jest weryfikowane poprzez system punktowy. Rozliczenie z punktów odbywa się co 5 lat. W przeciągu jednego, pięcioletniego okresu edukacyjnego, ratownik medyczny musi zebrać 200 punktów przyznawanych za te aktywności, które związane są z podwyższaniem swoich zawodowych kompetencji.

​Kurs doskonalący dla ratowników medycznych – co zrobić, by zachować licencję?

W jaki sposób zdobywa się punkty? Część można otrzymać dzięki samokształceniu. Pod tym pojęciem kryją się między innymi seminaria, w których można brać udział, referaty wygłaszane na sympozjach naukowych oraz podobnych zgromadzeniach czy publikacje naukowe. Jednak ponad połowa, czyli 120 punktów powinna zostać zebrana za ukończony kurs doskonalący dla ratowników medycznych. Bardzo ważne jest też, aby szkolenie było zakończone zdanym egzaminem.

​Kurs doskonalący dla ratowników medycznych – ile to kosztuje?

Niestety udział w szkoleniach zazwyczaj nie jest darmowy. Jednak nie zawsze z doskonaleniem zawodowym w branży medycznej wiążą się duże koszty. Warto poczytać o tym na stronie https://www.transmedyk.pl/kurs-doskonalacy-dla-ratownikow-medycznych/. Tam można znaleźć informacje o cenie takiego kursu, a także o tym jak uzyskać dofinansowanie.

Grupa Tipmedia
Materiał Partnera
Podziel się: