Radca prawny czy adwokat – do kogo lepiej się zwrócić?

  • 17.04.2018, 08:00
  • Grupa Tipmedia
Radca prawny czy adwokat – do kogo lepiej się zwrócić?
Bardzo często możemy spotkać się z przekonaniem, że radca prawny może udzielać tylko porad prawnych, z kolei adwokat może zaoferować znacznie szerszą gamę usług prawnych. Jak jest w rzeczywistości?

Polska zalicza się do niewielkiej grupy krajów unijnych, w których nadal panuje rozróżnienie pomiędzy zawodami adwokata oraz radcy prawnego. W związku z tym osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną, zwykle nie wiedzą, do kogo warto się zwrócić, gdy potrzebują porady, reprezentacji w sądzie, dokumentu.

Zamieszanie wynika głównie z tego, że kiedyś radca prawny i adwokat byli prawnikami posiadającymi odmienne uprawnienia. Dzisiaj jednak sytuacja prezentuje się zupełnie inaczej – odmienne nazewnictwo jest jednak nadal mylące.

Co łączy adwokata i radcę prawnego?

Zarówno adwokat, jak i radca prawny są prawnikami zrzeszonymi w zawodowych korporacjach prawniczych. Samorządy te gwarantują, że wykonywanie zawodów prawniczych jest profesjonalne i odbywa się nie tylko przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje pod kątem merytorycznym, ale i etycznym.

Zarówno adwokat, jak i radca prawny mają obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej. Podlegają odpowiednim przepisom i w razie ich naruszenia mogą być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej, co może skutkować skreśleniem z listy adwokatów lub radców. Także każdy z tych prawników musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Jak jednak sprawa prezentuje się wtedy, gdy chodzi o usługi świadczone przez adwokatów i radców prawnych? W zasadzie obecnie pod tym względem nie ma żadnych różnic. Wynika to z ostatnich zmian w przepisach, które zostały wprowadzone 1 lipca 2015 roku – dzięki nim radcy uzyskali możliwość występowania w charakterze obrońców w sprawach karnych oraz karno-skarbowych. Warto też wskazać, że przeszłości radcowie prawni nie mieli możliwości występowania w sprawach rodzinnych, na przykład rozwodowych – zmiany tym zakresie zostały wprowadzone w 2007 roku.

Zatem obecnie radcowie prawni mogą oferować swoim klientom taki sam zakres usług jak adwokaci. Przykładowy wykaz możemy znaleźć na stronie kancelarii: https://kancelariamc.pl/.

Do radcy prawnego możemy udać się zarówno w sytuacji, gdy potrzebujemy porady prawnej, jak i wtedy, gdy chcemy uzyskać reprezentację w różnego rodzaju sprawach. Radcowie prawni, podobnie jak adwokaci, często specjalizują się w konkretnych dziedzinach prawa, na przykład w prawie rodzinnym, gospodarczym, karnym czy w prawie pracy. Jeśli chcemy uzyskać fachową i kompleksową pomoc, warto wybrać taką kancelarię, która będzie mogła zapewnić nam fachowe wsparcie w interesującym nam zakresie.

Na czym polegają różnice między adwokatem i radcą prawnym?

Wobec tego widzimy, że w razie problemów prawnych możemy zwrócić się zarówno do radcy prawnego, jak i do adwokata. Jedyna różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami dotyczy faktu, że radca prawny ma możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy, czyli może być zatrudniony w przedsiębiorstwie czy w urzędzie, natomiast adwokat nie ma takiej możliwości.

Różnica ta z punktu widzenia przeciętnego klienta nie ma żadnego znaczenia, dlatego jeśli potrzebujemy porady prawnej, chcemy uzyskać pomoc w ramach rozwodu, spraw firmowych czy spadkowych, możemy udać się także do kancelarii radcy prawnego, który zapewni nam pełną pomoc.

Podsumowując, jeśli poszukujemy pomocy prawnej, dzisiaj możemy zwrócić się ze swoim problemem zarówno do dobrego radcy prawnego, jak i do adwokata. Z ofertami kancelarii możemy zapoznać się już teraz przez internet, a następnie wybrać taką, która będzie mogą dać nam pełne wsparcie w tej dziedzinie prawa, która nas interesuje.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: